เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1


  ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากคณะรักษาความสงบที่ ๓ อำเภอศรีราชา เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนฤมล  โรจนารุณ ทนายผู้ดำเนินรายการ FM ๑๐๖ วิทยุครอบครัวข่าว บริษัทเซริน เอ็นเตอเทนเม้นต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ปชส.ทน.แหลมฉบัง/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 08:00:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG