เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชุมเพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท


    ด้วยเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตท้องที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยร่างเทศบัญญัติต้นฉบับดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบของสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และได้ส่งให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาเสนอความเห็นชอบแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการตราพระราชบัญญัติเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลบังคับใช้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยกองวิชาการและแผนงาน และสำนักการช่าง ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตท้องที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อดีตนายกฯบุญเลิศ น้อมศิลป์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจาก โยธาธิการและผังเมือง จ.ชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ปชส.ทน.แหลมฉบัง/ภาพ-ข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:57:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG