เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

Gisda เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนญี่ปุ่น เตรียมใช้เป็นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จิสด้าเปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนญี่ปุ่น  กว่า 300 คนเข้าศึกษาดูงาน ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมีนโยบายส่งเสริมการค้าละการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืนรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะมีบทบาทต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต


โดยนักลงทุนญี่ปุ่นกลุ่มนี้  ยังได้มาศึกษา การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่เป็นหนึ่งใน ซูปเปอร์คัสเตอร์ และ 10 อุตสาหกรรม กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต ที่รัฐบาลไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ ประกอบกับที่ผ่านมานักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงนำคณะนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 300 คนเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้


ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วยเทคโนโลยีอวกาสและภูมิสารสนเทศ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สำนักการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หน่วยงานที่มีที่ตั้งของของสำนักงานฯ ที่อยู่ภายในพื้นที่ EEC โดยอุทยานรังสรรค์นวตกรรมอวกาศ ได้รับการประกาศส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาสิทธิประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการต่างชาติโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตกรรม ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศ 


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:07:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG