เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นสวนผักและพืชสมุนไพร ผลผลิตที่ได้นำกลับไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน


      ที่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้รับมอบนยาบายมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ นอกห้องเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จึงได้ทดลองปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง ภายในโรงเรียน โดยร่วมมือกับคณะครู และนักเรียน ร่วมกันพัฒนา ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ สวนผัก และพืชสมุนไพร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน สามารถนำพืชผักสวนครัว ร่วมถึงพืชสมุนไพรหายาก มาทดลองปลูก เพาะเลี้ยง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ในการร่วมมือเพาะชำต้นไม้ ให้เจริญเติบโต และยังสามารถนำผลผลิตที่ได้ ไปมอบให้กับทางโรงครัวของโรงเรียนในการประกอบอาหารกลางวัน อีกด้วย ซึ่งภายในสวนผักและพืชสมุนไพรนั้น มีต้นไม้หายากนานาชนิด พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ อาทิ ต้นกระเพรา ต้นมะนาว ต้นทองหลาง ขิง ข่า ตะไคร้ สมุนไพร และสมุนไพรหายากอีกหลายชนิด

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ป๊อป บูรพานิวส์/ภาพ-ข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:21:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG