เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี - ข่าวกีฬาภูมิภาค


   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่สวนสุขภาพเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายเดชา จันทร์เล็ก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวศิริโสภา ทัศนพันธ์ ประธานชมรมโยคะครูน้องอำเภอศรีราชา พร้อมคณะกรรมการจัดโครงการฯ เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวอำเภอศรีราชาคอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์


นางสาวศิริโสภา กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนันทนาการ และเล่นกีฬา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และนันทนาการตามความเหมาะสมในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการให้กระจายไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และกรมพลศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมโยคะครูน้องอำเภอศรีราชาเป็นผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้

สำหรับในปีนี้ ชมรมโยคะครูน้องอำเภอศรีราชาได้จัดกิจกรรมการเดินเพื่อการออกกำลังกาย โดยมีโรงเรียน ชมรมกีฬาจากในเขตอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชน (อสก.) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 เป็นนโยบายของทางรัฐบาล ในการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและเล่นกีฬาไปสู่ท้องถิ่น ทั่วประเทศ โดยให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเสียสละ  มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยโ ลำน้ำปิง/รายงาน
เกรียงไกร สิงหไพศาล/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:22:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG