เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ผู้ร่วมงานแต่งย้อนยุคร่วมงาน 164 ปี เกาะสีชัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี


     งาน164ปีเกาะสีชัง จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 แล้วในปี2560  ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ชาวเกาะสีชังจัดขึ้น เพื่อถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช รัชกาลที่5 นั้นเอง โดยจัดขึ้นในวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ท ณ บริเวณพระจุฑาธุราชฐาน ซึ่งเป็นพระราชวังบนเกาะกลางทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย และทุกคนที่เข้าร่วมงานจะพร้อมใจกันแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่5 เกาะสีชังไม่เพียงมีความงามแปลกตา ยังนับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอย่างมาก เนื่องด้วยเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษตริย์ไทยคือ รัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลทั่วดินแดนเกาะสีชัง พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย ในความเป็นอยู่ของชาวเกาะสีชังอย่างหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าให้มีการ วางทุ่นเหล็ก รังสรรค์ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดอัษฎางคนิมิตร บ่ออัษฎางค์ สะพานอัษฎางค์ ศาลศรีชโลธรเทพ อัษฎางค์ประภาคาร เสาธงอัษฎางค์ พระจุฑาธุราชฐาน ฯลฯ 

   เมื่อเวลา 20.00 น.(20ก.ย.60)  ที่บริเวณพระจุฑาธุราชฐาน ทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยนายดำรง  เภตรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นผู้กล่าวรายงาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวันรำลึก 164 ปี ชาวเกาะสีชังทั้งเกาะถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช ในช่วงหัวค่ำ  โดยงานนี้เริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึง ปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่18 ที่ชาวเกาะสีชังได้เล็งเห็นความสำคัญ ของประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ของไทยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5  ซึ่งโปรดเกล้าให้สร้าง พระจุฑาธุราชฐานขึ้น และเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน จึงกำหนดจัดงานนี้ขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้อถิ่นให้คงอยู่สืบไป


 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเกาะสีชัง สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา จึงได้ร่วมกันจัดงาน "วันรำลึก 164ปี ซึ่งประชาชนชาวเกาะสีชังจะร่วมถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช" ครั้งที่18 ประจำปี 2560 ขึ้น ภายในงานผู้ร่มงานทุกคนจะใส่ผ้าไทย ชุดไทยเข้าร่วมงาน แต่งกายย้อนยุคในสมัยยุค รัชกาลที่5 หลายคนจะแต่งกายด้วยชุดผ้ามันหลากสี ก็ทำให้บรรยากาศงานคึกคัก และแปลกตา สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวในงาน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานเป็นทางการก็ได้มีการมอบรางวัลแก่เด็กที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวดภาพวาดระบายสี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปะแรก ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนทั่วไป

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:13:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG