เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี


     ที่  ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ได้มีพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยได้อัญเชิญเทียนพระราชทานจากที่ว่าการอำเภอศรีราชามายัง สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จากนั้นนายวันชาติ  วรรณพราห์ม ปลัดอำเภอศรีราชา ประธานในพิธีได้จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน มายังบริเวณด้านหน้า พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา  เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม ประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้น มีการกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา และมีการรับศีลรับพรจากพระสงฆ์ ทั้งนี้การถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย ได้มีการเรียนรู้ธรรมะอย่างใกล้ชิด ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์และความคิด สามารถน้อมนำเอาหลักธรรมกลับไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:07:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG