เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ระดับภาคตะวันออก 20 - 22 ก.ค.2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ระยอง


   เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ มีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

หลังจากนายมนตรีฯ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเรียบร้อยแล้ว ได้มอบเกียรติบัตรแก่ อปท.ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 72 อปท. โดยเทศบาลนครระยองได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีจังหวัดในภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรม รวม 9 จังหวัด จำนวน 72 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ จำนวน 29 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 66 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 19 ประเภท จำนวน 87 รายการ 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในด้านบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 การศึกษาเอกชน ข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือด้านสถานที่จากเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ภายใต้การกำกับดูแลของ นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง วันพฤหัสบดีที่ 20 กค 2560 ที่ผ่านมา


บก.ขวัญ ธรรญธร/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:21:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG