เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560 ที่ห้องประชุมสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานชุมชน คณะผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมในพิธีดังกล่าว

ร.ต.ต.มนตรี กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพ ในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สมควรให้การสนับสนุนและวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ


วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง ให้เยาวชนเรียนรู่ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้น และที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2560 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรสนับสนุนการจ้างครูต่างชาติให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม 7 โรงเรียน ดังนี้ 

1.โรงเรียนบ้านบางละมุง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านบางละมุง เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 100 คน สนับสนุนครูชาวต่างชาติ 1 คน 

2. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 371 คน สนับสนุนครูชาวต่างชาติ 1 คน 

3. โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และชุมชนตลาดอ่าวอุดมเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 614 คน สนับสนุนครูชาวต่างชาติ 1 คน 

4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านชายทะเล เขตเทศบาลตำบลบางละมุง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,018 คน สนับสนุนครูชาวต่างชาติ 2 คน 

5.โรงเรียนบ้านนาวัง อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาวัง เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน สนับสนุนครูชาวต่างชาติ 1 คน 

6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาวังร่วมใจ เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 267 คน สนับสนุนครูชาวต่างชาติ 1 คน 

7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด อยู่ในพื้นที่ชุมชนโป่งสะเก็ด เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 686 คน สนับสนุนครูชาวต่างชาติ 2 คน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:06:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG