เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร.ร.ดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา 2560


     นักเรียนระดับชั้น ก่อนปฐมวัย โรงเรียนดาราสมุทร จัดกิจกรรม ปลูกฝังจริยธรรม ให้กับเด็ก เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา

      ที่ อาคารสิริดารา โรงเรียนดาราสมุทร ศรีรราชา คณะครู และภราดา ร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา รักษาศีลเป็นนิจ ร่วมจิตแผ่เมตตา นำชีวาเปี่ยมสุข เพื่อปลูกฝังจริยธรรม ตามคำสั่งสอน ของหลักพระพุทธศาสนา ให้กับนักเรียนในระดับ ก่อนปฐมวัย ของทางสถานศึกษา โดยมี บาทหลวงนันทพล สุขสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมบรรดาผู้ปกครอง ร่วมพิธี โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดใหญ่อินทาราม ชลบุรี มาแสดงพระธรรมเทศนา และเรื่องราวความเป็นมา ความสำคัญสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาทางศาสนาเนื่องในโอกาส สัปดาห์พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ยังเป็นการปลูกฝัง ค่านิยม ให้นักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมวัย ได้รู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อหวังว่า นักเรียนเหล่านี้ ซึ่งจะเติบใหญ่ ในอนาคต จะเป็นผู้สืบทอด และเผยแพร่ กิจกรรมที่ดีงาม ของชาวพุทธ ต่อไป และให้เด็ก รู้จัก ความผิด ชอบ ชั่ว ดี เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ซึ่งควรแก่การปลูกจิตสำนึก ตั้งแต่ วัยเยาว์ 
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:40:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG