เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

GPSC ประชุมเพื่อทบทวนร่างรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 @ระยอง


เมื่อ วันพุธ ที่  28  มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 1 - 2  โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดโครงการ  “การประชุมเพื่อทบทวนร่างรายงาน  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่  3”   
ธรรญธร  เพ็งขุนทด/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:05:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG