เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

Esso ร่วมกับ สวนสัตว์เขาเขียว จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร @ ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 จ.ชลบุรี


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดสัตว์ป่าและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม


วันนี้ (21 มิ.ย.60) นายอรรถพร  ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา นายธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และนางอมรรัตน์  ชัยขรรค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย 


ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 11 ฐานกิจกรรม อาทิ เช่น Zoo...พาเพลิน Khao Kheaw มหาสนุก แฟนพันธุ์แท้...สัตว์ป่าสงวน เพื่อนช้าง..ยามยาก ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ  

นายอรรถพร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach Program เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือสวนสัตว์สู่การศึกษา โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง

โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมดคือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่างๆ เพราะถือว่าโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:53:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG