เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ผู้ว่าฯชลบุรี ร่วมเป็นกำลังใจ ให้นักเรียน ร.ร.ศรีราชา ที่ร่วมประกวดโครงการTO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ


วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ครูและนักเรียนในโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในระดับประเทศ พร้อมให้การต้อนรับ นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พันตำรวจโทหญิงรุ่งนภา ประสานพานิช ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกานต์ กล้าตลุมบอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วย


การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE แบ่งประเภทการประกวด ได้แก่การประกวดผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และ การประกวดกิจกรรมพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการดำ เนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความร่วมมือในการดำ เนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิกให้ เข้มแข็งและสามารถขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสในการแสดงออกของกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเยาวชน สู่ความเป็นหนึ่งตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง สร้างความเข้มแข็ง ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนในกลุ่มเครือข่ายสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดง การจัดบูธนิทรรศการ การเล่นตนตรี ผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียน การเล่นดนตรี และการกีฬา ไว้คอยต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ได้รับชมกันอีกด้วย
ด้วยโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:15:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG