เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านอ่าวอุดม จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้าบาติก สำหรับเด็กและเยาวชน หวังพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ในชุมชน


ที่ วัดใหม่เนินพยอม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านอ่าวอุดม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้าบาติกสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีเจ้าหน้าที่สวัสดิ์การและสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง มาเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กและเยาวชนในครั้งนี้

 สืบเนื่องจากสถานการณ์สังคมของประเทศในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  เช่น ปัญหายาเสพติด  อบายมุขต่างๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากต้องสูญเสียอนาคตที่ดีไป  กลุ่มผ้าบาติกชุมชนบ้านอ่าวอุดม จึงได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของครอบครัวในชุมชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำผ้าบาติกให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตงเอง และสังคมของชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้อีกด้วย


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:00:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG