เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง


  (วันนี้) ที่ 20 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี  ตามที่บริษัทไอาอาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำโครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี มาอย่างต่อเนื่องนั้น  บริษัทไออาร์พีซี มองเห็นความเป็นได้และมุ่งเน้น เพื่อการที่จะพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางพัฒนาชุมชนได้จัดหาตลาดอนุเคราะห์สถานที่ให้กลุ่มได้จัดจำหน่ายสินค้า จึงให้มีการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา โดย  มี นายอภิชัยมี  กังวาล นักวิชาการปฎิบัติการชุมชน   มาให้ความรู้เพื่อการต่อยอด ธุรกิจชุมชนฯ   เพื่อให้การบริหางานของกลุ่มมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ซึ่งวิสาหกิจชุมชน ในเขตประกอบการไออาร์พีซี ได้รับความดูแลร่วมจาก มูลนิธิจิตอาสา  โดย มี นางสาวจารีวรรณ  กาวิรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิจิตอาสา สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม
สรุปการประชุมชี้แจ้ง ทำความเข้าใจให้แต่ละกลุ่มมีแนวคิด ให้ความรุ้เพิ่มเติมในการ คิดและแก้ปัญหาในการ พัฒนาธุรกิจฯ ของแต่ละกลุ่มโดยได้รับเกียรติจาก อ.มนตรี นามสง่า ที่ปรึกาษา ตลาด 4 ภาค พัทยา มาปิดท้ายในการประชุม

พร้อมตัวแทนบริษัท ไออาร์พีซี  นายวิฑูรย์  กิจเจริญ หัวหน้าโครงการส่งเสริม ธุรกิจชุมชน บ .ไออาร์พีซี คุณ รุ่งอรุณ ดังก้อง เจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริม ธุรกิจชุมชน ดูแลและให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น

 บก.ธรรญธร ข่าว รวมพลัง


บก.ขวัญ ธรรญธร/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:37:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG