เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ เปิดค่ายเยาวชน "เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล" ปีที่ 16


สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เปิดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 16 รุ่นที่ 20 เดินหน้าอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อสานต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (25 เม.ย. 60) ที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 16 รุ่นที่ 20 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรม  โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก 9 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 62 คน และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรีเข้าร่วม


นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อที่จะรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพสูงสุด จากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวควบคู่กันไป ดังนั้น โครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ถึงแม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่เป็นความตั้งใจของหลาย ๆ หน่วยงานที่ร่วมมือกัน เพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา กล่าวว่า โครงการ"เสือรักษ์ป่า ปลารักทะเล" ปีนี้เป็นปีที่ 16 รุ่นที่ 20 ของโครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนปลูกจิตสำนึกในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และก็เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่สามารถจะช่วยกันทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ซึ่งเราดีใจมากที่เยาวชนที่ได้จบจากโครงการนี้ไปแล้วมีความรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และกลับมาช่วยพัฒนาเยาวชนในรุ่นต่อไป ซึ่งทางเอสโซ่ก็จะคงโครงการดีๆ อย่างนี้ร่วมกับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวต่อไปเรื่อยๆ ในอนาตต


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:53:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG