เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญ และภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนอีกด้วยโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:06:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG