เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร เจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

  
     ที่ อุโบสถวัดพิบูลสัณหธรรม พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เนื่องในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชาราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการแจ้งว่า ในเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชาราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงถวายน้ำมหาสังข์ทักษิณาวัฏ พระสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประจำตำแหน่ง แด่สมเด็จพระสังฆราช ขอให้วัดทั่วราชอาณาจักรประชุมพระสงฆ์ในอุโบสถ เจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น หากเป็นพระบรมวงศ์ จะได้รับการโปรดเกล้าฯ ถวายพระราชทานราชทินนามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า หรือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ส่วนสมเด็จพระสังฆราช ที่มาจากสามัญชน จะได้รับการโปรดเกล้าฯ ถวายพระราชทาน ราชทินนาม ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช มีเพียงสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้นที่มาจากสามัญชน แต่ได้รับโปรดเกล้าฯ ถวายพระราชทานราชทินนามว่า สมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งเป็นราชทินนามที่พระราชทานเป็นการเฉพาะ

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:22:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG