เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดการอบรมเชิงวิชาการทันตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560


     ที่  ห้องประชุมสุทัศน์ – แอนนา  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  อำเภอศรีราชา  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา     เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการทันตกรรม  ครั้งที่  5  ประจำปี 2560  เนื่องด้วยปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีด้านทันตกรรมได้เจริญก้าวหน้า และ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร ตลอดจนบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้อันทันสมัยแก่ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  ความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:47:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG