เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กองการศึกษาเมืองศรีราช สุ่มตรวจสุขอนามัยป้องกันโรคติดต่อ โรงเรียนเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล


 นายจิระ จักกะภาพ รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา สุ่มออกตรวจสภาพสุขอนามัย แผนกเด็กเล็ก ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ในส่วนต่าง ๆ อาทิ สภาพสิ่งแวดล้อม เครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ห้องเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร ให้อยู่ในสภาพที่ สะอาด พร้อมใช้งาน เหมาะสมกับช่วงอายุวัยของเด็ก  ตรวจสอบ และ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุ่งลาย ตรวจสอบวันหมดอายุ คุณภาพ ของนมโรงเรียน พูดคุย และ วางนโยบายให้กับ ครูประจำชั้น หากพบเด็ก มีอาการป่วย ให้รีบแจ้งกับผู้ปกครอง และแยกออกจากชั้น เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค ซึ่งในช่วงฤดูหนาวนี้ มักจะพบโรคติดต่อ ในกลุ่มเด็ก ได้หลายชนิด อาทิ โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง โรคท้องร่วง และ โรคไข้เลือดออก  สำหรับสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้ง 3 แห่ง นั้น มีแผนกเด็กเล็ก และ ชั้นอนุบาล ร่วมกว่า 20 ห้องเรียน มีเด็ก ในการรับผิดชอบ ดูแล กว่า 300 คน
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:06:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG