เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560


เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวัธนา  จันทรวินันทน์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2560  ณ.ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:17:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG