เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 เปิดโครงการยะระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยกระดับห้องเรียนติวเตอร หมุนเวียน ครู ติววิชา สู้การสอบ โอ เน็ต ในปีนี้


 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ จังหวัดชลบุรี นายเอกวัตร อุษณีพันธุ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 ประกอบด้วยกัน 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ซึ่งปีนี้รับเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการ  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม โรงเรียนวัดตโปทาราม โรงเรียนบ้านโค้งดารา โรงเรียนวัดเขาฉลาก โรงเรียนบ้านทางตรง และโรงเรียนบ้านห้วยกรุ  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนการสอน การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มศรีราชา 5 สร้างห้องเรียนติวเตอร  ให้กับกลุ่มเด็ก ที่สนใจ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเรียนติวเตอร ตามหน่วยงานภาคเอกชน กระตุ้นให้ครู และ โรงเรียนในกลุ่ม ใส่ใจ ในการเพิ่มพูนความรู้ของตน ให้กลับมาสั่งสอนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ จากทักษะ การติวเตอร วิชา ต่างๆ นำไปสอบ โอเน็ต ในช่วงปลายปีการศึกษานี้ เพื่อต่อยอด สถานศึกษา ที่นักเรียนสนใจ ไปศึกษา ต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว จะจัดกิจกรรม ห้องเรียนติวเตอร ขึ้น ในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  ตามแต่ละโรงเรียน ที่ร่วมโครงการ จะมีการหมุนเวียนครู และ สื่อ การเรียนการสอน ช่วยเหลือ ในกลุ่มโรงเรียนที่ยังขาดแคลน อยู่ เพื่อความมัดเทียมกัน จนจบปีการศึกษา
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:13:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG