เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

รร.ดาราสมุทรจัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เสกเปิดอาคารศูนย์สรรพปัญญา


ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ช่วงเช้า คณะภราดา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ร่วมกันถวายอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์ มาเจริญศีลภาวนา สวดพระอภิธรรม ทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ให้ศีล ให้พร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นคณะภราดา ผู้บริหาร และ นักเรียน ให้การต้อนรับ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี  พระคารดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ ศาสนาคริสต์  ร่วมเป็นประธาน และสักขีพยาน เปิด และเสกอาคาร ศูนย์สรรพปัญญา  โกเบิล เรินนิ่ง เซนเตอร์ ตามพระบรมราโชวาท ตอนหนึ่งที่ว่า การให้การศึกษานั่น กล่าวโดยจุดประสงค์ที่ แท้จริงคือการสร้างสรรค์ความรู้ ความคิด พร้อมทั้งคุณสมบัติ และ จิตใจที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เพื่อช่วยให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และราบรื่น ทั้งสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อตน เพื่อส่วนร่วมได้ตามความแก่อัตภาพ ผู้ทำหน้าที่ด้านการศึกษาทุกฝ่าย ทุกระดับ ควรจะได้มุ่งทำงาน เพื่อวัตถุประสงค์นี้ยิ่งกว่าสิ่งใด  สำหรับอาคารศูนย์สรรพปัญญา ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ร่วมการเรียนรู้ ผู้เรียนตามวัย แบบองค์รวม สู่การเรียนการสอนที่สมบูรณ์ในทุกมิติ ทั้งด้านทักษะ การดำเนินชีวิตทางด้านศาสนา และ คุณธรรม ภายในอาคาร มีด้วยกัน 8 ชั้น ประกอบด้วย โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการฝ่ายงานต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแลป  ห้องประชุม และ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:47:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG