เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีย้อนรำลึก 40 ปี ในพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินเยีอน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (มีคลิป)ที่สนามอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เป็นประธาน จุดเทียน และ วางพานดอกไม้ ถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่าน มีต่อ สถาบันการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธาน เปิดอาคารวัชรสมโภช  เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การเข้ามาดำเนินงานของภราดา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2519  ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ท่าน ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย  พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย ทรงส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้ง ในและ นอกระบบ รวมทั้งพระราชกองทุนที่ก่อประโยชน์ แก่นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งพระองค์ทรงมีพื้นฐานแห่งความเป็นครู ดังเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ ศึกษาทัศน์  ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ที่พระองค์ ทรงเป็นครูสอนนักเรียน ที่ด้อยโอกาส อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร  จนได้รับการยกย่องให้เป็น ครูภาษาไทยของแผ่นดิน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จึงน้อมนำ พระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างในการสั่งสอนเด็ก ให้เป็นคนดี มีความรู้ รักชาติ ศาสน์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งครั้งหนึ่ง พื้นดิน ในโรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา ทุกแปลง พระองค์ ท่านได้เคย มาเสด็จเยี่ยมเยียน กิจการการศึกษา ของทางคณะเซนต์คา  เบรียล จึงทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญ ต้องเดินหน้า สร้างเด็ก ป้อนสู่สังคมที่ดี ตาม พระราชดำรัส ที่พระองค์ท่าน เคยตรัสไว้ นอกจากนี้ ทางคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปสัญลักษณ์ของโรงเรียน  มี อักษรตัวเลข 9 ไทย อยู่ตรงกลาง หมายถึง พระองค์ ท่าน ทรงสถิตย์ในดวงใจลูกหลานชาวอัสสัมชัญศรีราชา ตลอดไปหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:23:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG