เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้เฮ หลังเทศบาลเมืองศรีราชา หาแนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ที่ติดค้างกว่า 3 เดือน เบื้องต้น เริ่มเบิกจ่าย สิ้นเดือนนี้


  นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า หลังจากที่เทศบาลเมืองศรีราชา ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ เงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการได้นั้น ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายาม หาช่องทางต่างๆ เพื่อให้ กลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งหมด ได้รับเบี้ย ยังชีพ และสวัสดิการของทางภาครัฐ อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข โดยได้ยืนเรื่องไปถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการขอยกเว้นระเบียบเพื่อการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว  ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เองก็ ได้รับเรื่องปัญหา และ อนุมัติเห็นชอบ ระเบียบดังกล่าว ให้เทศบาลสามารถเบิกจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหา เบื้องต้นไปก่อนโดยระบุว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ กลุ่มบุคคลดังกล่าว ข้างต้น สามารถ รับเบี้ยยังชีพ ทั้งปัจจุบัน และ ย้อนหลัง ที่ติดค้างไว้ ได้อย่างปกติ ทันที เพื่อลดปัญหาข้อพิพาท ต่าง ๆจากประชาชน สำหรับเทศบาลเมืองศรีราชานั้น มีผู้ลงทะเบียนขอรับเบี้ย ร่วมกว่า 2,500 คน ประกอบด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,300 ราย ผู้ป่วยโรคเอดส์ 23 ราย ผู้พิการ 100 ราย เงินบำเหน็จ และ บำนาน ข้าราชการ 50 ราย

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:20:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG