เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานประเพณี รับท้องข้าว อันเชิญแม่โพสพ คืนนา - ข่าวชลบุรีล่าสุด


 ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมการทำนาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลูกฝังทัศนคติ วิธีการ และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนนา ในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง 

  โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอฯ วรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งตามความเชื่อจะทำให้การทำนาได้ผลผลิตที่ดีไม่มีอุปสรรค และถือได้ว่าเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณท้องนาให้ปกป้องรักษาช่วยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทยอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๒๐๐ คน
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:31:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG