เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชุมชนบ้านนา ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ร่วมกันจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดบ้านนา และเตรียมเสนอชื่อ ไวยาวัจกรและผู้ช่วยคนใหม่ เพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อนรับงานกฐินปีนี้ (มีคลิป)

 ที่ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนา พระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นาย ณฐกร  จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี ชาวบ้าน ชุมชนบ้านนา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

พระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา กล่าวเปิดการประชุม ว่าด้วยเรื่องของแต่งตั้งไวยาวัจกร คนใหม่และผู้ช่วย ได้ข้อสรุปให้ นายสมพร พ่วงอ่อน หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดี คือ ต้อบ้านนา เป็นไวยาวัจกรคนใหม่ของวัดบ้านนา โดย พระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ได้ทำการนำชื่อเสนอแก่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ และทางพระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ยังได้ทำการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการของวัดบ้านนา ที่มีการนำเสนอรายชื่อ ไว้ก่อนหน้านี้ในการประชุมปรึกษาหารือในครั้งที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ ชาวบ้านให้การยอมรับกันโดยทั่วหน้า

และนอกจากนั้นนายณฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนา ยังได้แจ้งในที่ประชุมทราบ ถึงกำหนดการงานลอยกระทง และงานต้อนรับกฐินในปีนี้ จัดแบ่งหน้าที่ร่วมกันทำงานเพื่อ เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ ญาติโยม ที่ได้นำกฐินผ้า ป่ามาทอดที่วัดบ้านนาแห่งนี้ นับว่าการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีของการรวมตัวของชาวบ้านที่ ได้ร่วมกันพัฒนาและทำนุบำรุงพระศาสนา หลังจากที่มีการว่างเว้นของตำแหน่งไวยาวัจกรมานาน

อีกทั้งในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินภายในวัด พระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ร่วมกับทางคณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้ที่ ดูแลในเรื่องของการเบิกจ่าย ขึ้นมา 4 คนร่วมกับพระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา เพื่อพัฒนาวัดบ้านนา ไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบของทางกรมพระพุทธศาสนาอีกด้วย


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:53:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG