เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ภาคเอกชนระดมทุนสนับสนุน งบประมาณ ดำเนินงานซ่อมแซม อาคาร เรียน และศูนย์ฝึกอาชีพสถานศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ


 นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกรุ และ โรงเรียนวัดตโปทาราม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ บริษัท ภาคเอกชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่เข้าเยี่ยม ชม สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังขาดแคลน งบประมาณ ในการซ่อมแซม อาคาร สถานที่  ในการทะนุบำรุง รักษา พร้อมระดมทุน กันมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 ให้กับ สถานศึกษา ทั้ง 2 แห่ง เพื่อนำไปปะกอบสาธารณะประโยชน์ เพื่อการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วยกรุ จะนำงบประมาณ ที่ได้ไปทำการซ่อมแซม อาคารเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอน ส่วนทาง โรงเรียนวัดตโปทาราม จะนำงบประมาณที่ได้ ไปต่อยอดศูนย์ฝึกอาชีพ  ร้านซ่อมแซมรถจักรยาน คอยให้บริการ บรรดานักปั่น นักท่องเที่ยว ที่ประสบเหตุ ขัดขัด ในส่วนของรถจักรยาน ในการปั่นท่องเที่ยว ชื่นชมธรรมชาติเขตพื้นที่ตำบลบางพระ ต่อไป  สำหรับในช่วงปิดภาคเรียน นี้ คณะผู้บริหารเอง ก็จะออกสำรวจ สถานศึกษา ในเขต จนครบ เพื่อหาแนวทาง งบประมาณ ลงมาช่วยเหลือ การศึกษา ของลูกหลาน ชาวตำบลบางพระ ให้ทัดเทียม สถานศึกษาในเขตเมืองได้ มากที่สุด


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:40:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG