เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เปิดศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH


วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง เปิดศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี. EN-TECH MODEL
ที่. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง  นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH โดยมี ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะอาจารย์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH ในครั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยได้มีการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ ระดับอาชีวศึกษา ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องมีทักษะ มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ และจะต้องมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

ทางวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการสร้างศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH ซึ่งมีวัตุถประสงค์ เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อการมีงานทำ ระดับอาชีวศึกษา และเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านอาชีพให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการและผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคปัจจุบันอีกด้วยหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:42:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG