เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สรุปสาระสำคัญบางประการที่ประชาชนและสังคมจะได้รับจากร่างรัฐธรรมนูญ


สรุปสาระสำคัญบางประการที่ประชาชนและสังคมจะได้รับจากร่างรัฐธรรมนูญ

เนื้อหาความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาประเทศชาติที่เป็นฐานสำคัญของการร่างรัฐธรรมนุญฉบับนี้ขึ้น และเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 

1.ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตั้งแต่ในท้องแม่ไปจนแก่เฒ่า
2.เด็กเล็กได้รับการดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 14 ปี 
3.บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผู้ยากไร้ได้สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี 
4.เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้อื่น
5.ผู้ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปและไม่มีรายได้พอเลี้ยงชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
6.ปฏิรูปตำรวจทั้งระบบอย่างเร่งด่วน เพื่อประชาชนได้รับความยุติธรรม
7.ประชาชนมีสิทธิรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครัวของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ติดตาม เร่งรัด ร้องเรียนหรือฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ
8.ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับประเทศ 

นี่คือส่วนหนึ่งของสาระความสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ ที่รอการตัดสินใจจากประชาชนอยู่ วันที่ 7 สิงหานี้ อย่าลืมไปออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. และสามารถศึกษารายละเอียดร่างรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ ได้ที่ www.ect.go.th

โจ ลำน้ำปิง : นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:01:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG