เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เกษตรเชียงราย เครือฉวีวรรณ จับมือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ


 เกษตร จ.เชียงราย เครือฉวีวรรณกรู๊ป จับมืออำเภอศรีราชาจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงราย  บริเวณ หน้าศาลาประชาคม   อำเภอศรีราชาโดยจัดให้มีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรตามปริมาณคุณภาพและมาตรฐาน


 วันนี้ (19 สิงหาคม  2559) นางฉวีวรรณ  คำพา นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงราย  โดยมี นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา เกษตรจังหวัดเชียงราย  นายธานี รัตนานนท์ นานกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมงาน 


 โดยนางฉวีวรรณ คำพา กล่าวว่า งานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพจากจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้เนื่องจากทราบว่าเชียงรายเป็นเมืองเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และพืชส่งออกที่สร้างชื่อเสียง ทำรายได้ให้กับจังหวัดเชียงราย และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น ข้าวโพด ลิ้นจี่ ลำไย สับปะรด ชา กาแฟ และไม้เมืองหนาวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรดภูแล เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก 

 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รู้จักสินค้าทีมีคุณภาพเหล่านึ้จึงได้มีการหารือกับหลายหน่วยงาน เพื่อนำสินค้าจากจังหวัดเชียงรายเผยแพร่ให้คนในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รู้จักกับสินค้าเกษตรเหล่านี้มากขึ้น จึงได้มีการจัดงานแสดงสินค้าคุณภาพจากจังหวัดเชียงรายขึ้นที่ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอศรีราชา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้เข้ามาร่วม


 นางฉวีวรรณ กล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการจัดงานดังกล่าวแก่คนในพื้นที่คือ สามารถซื้อสินค้าคุณภาพเหล่านี้กลับโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรของไทยภายในประเทศให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
ต้องขอขอบคุณเกษตรจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงราย ที่จะได้ช่วยสนับสนุน และเป็นแรงผลักดันหลักที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นเป็นอย่างดี ตลอดจนพี่น้องชาวศรีราชาและผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ที่ได้ให้ความสนใจ

 ด้าน นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภายในงานได้นำผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายมารวมไว้ในงานนี้ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ได้เข้าถึงสินค้าที่ผลิตตามกระบวนการที่ดีและเหมาะสม สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพ เพื่อให้การผลิตและการตลาดสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายโดยเกษตรกรในพื้นที่จ.เชียงรายนิยมปลูข้าวโพดเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์รวมถึงการปลูกสัปปะรดและทำสัปปะรดกระป๋องเพื่อส่งออกและขายในประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน ของทางราชการและมีคุณภาพตามที่ตลาดผู้ซื้อต้องการ นอกจากนี้ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุนทางการตลาด โดยจัดให้มีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรตามปริมาณคุณภาพและมาตรฐานที่ตกลงกันกับทางอำเภอศรีราชา 

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงราย  ในครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งพืชผัก สัปปะรดกระป๋องส่งออก ในราคาประหยัด รวมทั้งการละเล่น และการแสดงบนเวที กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 –20ส.ค.59ที่ หน้าศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา
ข่าวชลบุรี,ข่าวศรีราชา,ข่าวแหลมฉบัง,รวมพลังทีวี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:02:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG