เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ปตท.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดำเนินกิจกรรม 5 ส ขยายแนวความคิดออกไปสู่ชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ


 วันนี้ (5 ส.ค.59) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท ปตท. หน่วยงานราชการ ประชาชนในชุมชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ที่คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


นายวิชิตพงศ์ กล่าวว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้นำกิจกรรม 5 ส เข้ามาใช้ปรับปรุงงานในบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 กว่า 29 ปี ได้มีการขยายผลไปทั่วทั้งองค์กร ได้รับผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี เพื่อให้กิจกรรมยั่งยืน ปตท. โดยได้กำหนดให้มีการทำกิจกรรม 5 ส โดยพร้อมเพรียงกันทั้งองค์กรขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2533 เป็นครั้งแรก ใช้ชื่อกิจกรรมว่า 5 ส 5 สิงหา และได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นวัน "Big Cleaning Day" ปตท.

 

นอกจาก ปตท. จะได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กรแล้ว ยังได้ขยายแนวความคิดออกไปสู่ชุมชนรอบๆ สถานประกอบการของปตท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย คือ "โครงการ 5 ส สู่เยาวชน" โดยเผยแพร่กิจกรรม 5 ส ให้เข้าไปสู่โรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการอย่างเป็นระบบประกอบด้วย สะสาง ทำความสะอาด การจัดเก็บให้เป็นระเบียบ การสร้างมาตรฐาน การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ เพื่อเป็นการสงเสริมและรณรงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชุมชนที่มีสุขลักษณะที่ดี สะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดพื้นที่ทำกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ถนนหน้าคลังก๊าซเขาบ่อยาไปจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดแหลมฉบังและชายหาดแหลมฉบัง
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:28:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG