เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี


  26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น.  รศ.เชาวน์  มณีวงษ์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ครั้งที่9 ประจำปี 2559  ณ  สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
  
  โดยนายวันชัย  หงษ์สถิตย์  รองปลัด อบจ.ชลบุรี ให้เกียรติกล่าวรายงาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วยนายเอ็นดู  สุวรรณโชติ  ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผอ.สถ.รร.ในสังกัด อบจ.ชลบุรี  คณะหัวหน้าส่วนการงาน  ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายสมาน  ศักดิ์ประดิษฐ์  ผอ.สถ.รร.วัดยุคลราษฎร์สามัคคี  เป็นผู้ปฎิญานตนในฐานะนักกีฬาอาวุโส  และ ศน.นงนุช  พรชัยไชยวัฒน์  ศน.เชี่ยวชาญ อบจ.ชลบุรี  ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรกลาง  ขอขอบคุณท่านรองปรีชา  ศรีเขียวพงศ์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชลบุรี  ที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  พร้อมด้วยพี่น้องสื่อมวลชน  คณะครู อาจารย์  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:46:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG