เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2559 ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด   ประชาชน ผู้นำชุมชนทั้ง 23 เขต ทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 1,000 คน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจแสดงความรัก ความเทิดทูน ถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการรวมพลังสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะ ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  โดยในพิธีนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ได้เป็นตัวแทนข้าราชการและพสกนิกรชาวแหลมฉบัง จุดเทียนชัยมงคล และนำกล่าวถวายพระพรชัย ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา พระเกียรติคุณแผ่ไพรศาลไปทั่วทุกศานุทิศ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงสถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบจิรัฐติกาล 

  พร้อมกันนี้นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  และเหล่าบรรดาข้าราชการ พสกนิกรชาวแหลมฉบังทุกหมู่เหล่า ต่างได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

มีผู้ชมแล้ว.. ..ครั้ง

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:43:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG