เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

จ.ชลบุรี จัดกิจกรรม "วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 14" ครบรอบปีที่ 83 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี


     วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่14 ครบรอบปีที่ 83  ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี


    พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลตรีสิงห์ทอง หมีทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 อธิบดีผู้พิพากษา ภาค2 ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และชมรมต่างๆ มาร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 14 ครบรอบปีที่ 83 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี


     สำหรับประวัติมณฑลทหารบกที่14 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมเป็นจังหวัดทหารบกฉะเชิงเทราที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายศรีโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจ ให้การสนับสนุนทางด้านธุรการ และการส่งกำลังบำรุง ให้กับ ช.พัน2 รอ. ต่อมาย้ายเข้ามาตั้งแห่งใหม่ที่ค่าย กิติตขจร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเปิดสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2513 เพื่อสนับสนุน กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อีกหน่วยหนึ่ง


     ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดทหารบก ชลบุรี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 130 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2515 จึงได้ถือเอาวันที่ 3 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนา จังหวัดทหารบก ชลบุรี ต่อมาทหารบกได้ขยายอัตรา จังหวัดทหารบก ชลบุรี และให้ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ชลบุรี มียศเป็นพลตรี จนกระทั้งในปี 2524 ได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2524) ได้จัดจากการเป็นหน่วยขึ้นตรง ของมณฑลทหารบกที่ 2 มาเป็นหน่วยขึ้นตรง ของกองทัพภาคที่1 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด


     สำหรับจังหวัดทหารบก ชลบุรี ได้แปรสภาพเป็นมณฑลทหารบกที่14 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2533 จึงได้ถือเอาวันที่ 14 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนา และจัดกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาโดยเริ่มในปี พ.ศ.2534 เป็นปีแรก นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำพล สถานที่จัดตั้งค่ายนวมินทราชินี และเปิดสนามยิงปืน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในค่ายทหาร โดยกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 14 ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การสอนยิงปืน การขี่ม้า การเล่นกอล์ฟ และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายปริญญา/ข่าว/ภาพ
โจ ลำน้ำปิง : นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี /รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:20:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG