เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และตรวจเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หาดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 
 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่  22 มิ.ย.นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่จังหวัดระยอง โดยนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมรับทราบการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา และอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ 
  

ซึ่งสนามบินดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่เพิ่มเติม และก่อสร้างลานจอดเครื่องบินด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร โดยวางแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ ระยะที่ 1 (ปี 2558 – 2560) เพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารเป็น 3 ล้านคนต่อปี ระยะที่ 2 (ปี 2561 – 2563) เตรียมการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับผู้โดยสาร 5 ล้านคน (บนพื้นฐานอัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ ร้อยละ 7) ระยะที่ 3 (หลังปี 2563 เป็นต้นไป) ศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ Landside และ Airside ในการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา รองรับการเติบโตของกิจการการบินในอนาคต และการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันออก และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ สนามบินอู่ตะเภา เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางอากาศ ตามนโยบายท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ


  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ดีใจที่ได้กลับมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอีกครั้ง ขอให้สรุปความคืบหน้าที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในปีนี้ ซึ่งไทยมีศักยภาพในประเทศอยู่มาก ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ โดยรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กำลังขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ที่มีรายได้สูงสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เชื่อว่าจะสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หลังจากโครงการพัฒนาโลจิสติกเสร็จบริบูรณ์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และอยากให้ประชาชนรับรู้ว่า กองทัพไทยและกองทัพเรือ ให้ความร่วมมือสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชน

พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย เวลา 13.45 น.วันเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปพบปะประชาชน ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลบ้านฉาง และตรวจเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (แนวกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก) บริเวณหาดพยูน เพื่อป้องกันความเสียหายของแหล่งท่องเที่ยวด้วย.

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:52:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG