เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

งานมหาพุทธาภิเษก "มหากระทิงวัน ๑" ครั้งที่ ๔ ณ วัดแหลมทอง


สุดยอดงานพิธีมหามงคลแห่งปี ๓ ปีมี ๑ ครั้ง และหนึ่งเดียวในสยามกับงานมหาพุทธาภิเษก "มหากระทิง
วัน " ครั้งที่ ๔ ณ วัดแหลมทอง (แหลมฉบัง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 9 มิ.ย.56 เวลา 18.00-21.00 น. 
พระอธิการธีระเวทย์ ปุญญฺมโน เจ้าอาวาสวัดแหลมทองเป็นเจ้าตำรับและประธานจัดงาน มหาพุทธาภิเษก "มหากระทิงวัน ๑" กล่าวว่างานนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จะจัดขึ้นทุก 3 ปี เพื่อให้สาธุชนคนใจบุญได้ร่วมสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมบารมี และโดยทางวัดจะทำการบูชาดวงชะตาแผ่พลังบารมีให้ท่าน 1096 วันก่อนที่จะนำแผ่นดวงออกจากฐานพระประธานในพระอุโบสถ แล้วนำแผ่นดวงนั้นไปบดผสมมวลสารสร้างพระปฏิมาในโอกาสต่อไป “พิธีแม้น้อยนิด อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ “ แลพิธีนี้ “มิใช่พธีสวดภาณยักษ์”
ด้วยวัดแหลมทองมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและเปี่ยมล้นด้วยบุญบารมีร่วมงานอันเป็นมหามงคล งานมหาพุทธาภิเษก“มหากทิงวัน๑” ซึ่งจัดให้มี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ซึ่งพิธีสืบชะตาเสริมบารมีนี้จะจัดขึ้นทุก ๓ ปี ในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ ๔ โดยวันมหากทิงวัน ๑-๑-๑ เป็นวันที่มีเลข ๑ ตรงกัน ๓ ครั้งในวันเดียวกัน ๑ แรกหมายถึงดาวพระอาทิตย์ที่คอยส่องแสงนำทางชีวิต ๑ ที่สองหมายถึงขึ้น ๑ ค่ำทำการสิ่งใดจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองแลเป็นที่หนึ่ง ผนวกกับ ๑ ที่สามเป็นวันขึ้นค่ำ ๑ ตามปฏิทินจีน เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ความทุกข์พัดผ่านปัญหาอุปสรรคมิแผ้วพาล การงานก้าวไกล การเงินหลั่งไหลไม่ขาดสาย
พิธีอันศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนี้ทางวัดแหลมทองได้กราบอาราธนานิมนต์พระมหาเถราจารย์จากในจังหวัดชลบุรี และจากที่อื่นๆมาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมหาพุทธาภิเษก นั่งปรกอธิษฐานจิต นั่งปรก ๔ อิริยาบถ ๘ ทิศ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานในพิธี พระเทพชลธารมุนี ( ประจวบ ป.ธ.๗ ) เจ้าอาวาส วัดบางพระวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จุดเทียนชัย แลเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตแผ่พลังบารมี ได้แก่พระธรรมภาวนาวิกรม วิ. (ธงชัย ธมฺมธโชป.ธ.๖, ค.ด. (กิตติ์)) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวรวิหาร พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู อติภทฺโท) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางประกง เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร พระครูสุภัททาจารคุณ (หลวงพ่อสิน ภทฺทาจาโร) เจ้าอาวาส วัดระหารใหญ่ จ.ระยอง พระครูสุทธิคุณรังษี ( หลวงพ่อทอง ) เจ้าอาวาส วัดรังสีสุทธาวาส พระครูไพบูลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง และเจ้าอาวาส วัดเขาถ้ำ พระครูสิลิฐสรคุณเจ้าอาวาส วัดศรีวโนภาสสถิตพร พระครูพินิจสมาจารเจ้าอาวาสวัดนาพร้าว เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์ และพระครูธรรมธรสมรักษ์ อนาลโย (หลวงพ่อรักษ์ สามสิบทัศ) เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา (พุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เจ้าของตำรับตะกรุดมหาบารมี ๓๐ ทัศ นอกจากนี้ยังมีครูบาอาจารย์สายกัมมัฎฐานธรรมเปิดโลก ๔ อิริยาบถ ๘ ทิศ (ศิษย์หลวงพ่อคง จตฺตุมโล ปรมาจารย์กัมมัฏฐานเปิดโลก) ยิน เดิน นั่ง นอน แผ่พลังทิพย์ พลังธรรม พลังบารมี สู่กายท่านทั้งหลาย นำโดยพระครูภาวนาวิกรม (หลวงพ่อมหาโชติ) ประธานสงฆ์ วัดเขาสมโภชน์ พระอาจารย์เวียงชัย วิชาธโร (พระอาจารย์ช้างใหญ่) และพระมหาธนิตย์ ศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อคงรุ่นๆ เดียวกับพระอธิการธีระเวทย์ ปุญญฺมโน (หลวงพ่ออุดม)หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:55:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG