เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นายอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นตรวจเยี่ยมการติดตั้งบานประตูตามแผนการขยายผลเพื่อให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวม จากผู้เดือดร้อนยากไร้ Thai QM, TPMAP สู่รั้วโรงเรียน ตามหลัก “บวร”

 


      วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สืบเนื่องจาก ที่อำเภอบ้านสร้าง และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการ ผสานพลังอำเภอบ้านสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิตขจัดความยากจน ตามระบบ Thai QM และ TPMAP” ที่ ท่านดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนบานประตูจากบริษัทในเครือบางกอกพีวีซี และได้ส่งมอบให้นายอำเภอบ้านสร้างจำนวนทั้งสิ้น 149 บาน เพื่อให้นายอำเภอบ้านสร้างได้นำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจขจัดปัญหาความยากจนฯ ด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างต่อไป


     ภายหลังจากที่นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้างได้ลงพื้นที่ครัวเรือนยากจน จากระบบ TPMAP และระบบ Thai QM ที่ได้รับมอบบานประตู เพื่อสอบถาม ตรวจเยี่ยม พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน แต่ละครัวเรือนในการติดตั้งบานประตู ตามแผนการตรวจเยี่ยม รวมจำนวน 21 ครัวเรือน


     ในวันนี้ นายอำเภอบ้านสร้าง จึงได้ลงพื้นที่โรงเรียนชิตใจชื่น ต.บ้านสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับมอบบานประตูตามกิจกรรมดังกล่าว เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พร้อมให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งบานประตู โดยการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนบานประตู จะเป็นไปตามการประยุกต์ใจความสำคัญของหลักการ “บวร” โดยเริ่มให้ความช่วยเหลือ “บ้าน” ซึ่งคือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และThai QM ต่อด้วยโรงเรียน และวัดในพื้นที่ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีอำเภอเป็นตัวกลางผู้ประสานงานให้การช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างให้ทั้งสามสถาบันขั้นพื้นฐานของชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็นกำลังหลักร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอบ้านสร้างต่อไป


/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:16:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG