เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ร่วมกับบริษัท ซียูอีแอล จัดโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ “แบดมินตันชุมชนสัมพันธ์ 2563”

บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทซียูอีแอล จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ “แบดมินตันชุมชนสัมพันธ์ 2563” ณ ศูนย์กีฬายูนิไทยและซียูอีแอล จ.ชลบุรี ในการนี้ คุณสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ คุณสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

คุณวิบูรณ์ คะหงุ่ย หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ คุณทัศนีย์ สร้อยฟ้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งพนักงานบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ และบริษัทซียูอีแอล จำกัด เข้าร่วมในการแข่งขัน ในปีนี้ นอกจากชุมชนทั้ง 11 ชุมชนโดยรอบแล้ว (ชุมชนแหลมฉบัง ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านหนองมะนาว ชุมชนบ้านบางละมุง ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้านนาใหม่) ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ อาทิ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง คุณสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง คุณบุญเชิด เผือกสะอาด ผู้จัดการคลังน้ำมัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในกิจกรรมอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้แสดงศักยภาพ และความสามารถทางด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสร้างความสามัคสมานสามัคคีให้เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างชุมชน ระหว่างหน่วยงานรอบข้าง ไปจนถึงสถานประกอบการอีกด้วย

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:13:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG