เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชุมพร - ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ราษฎร์ รัฐ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. พันเอกปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ "ราษฎร์ รัฐ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563 ร่วม  กองทัพบก  กลุ่มภาคีประกอบด้วย กลุ่ม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  การประปาส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ  และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพร  ณ บริเวณลานพื้นที่แข็ง หน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


      พันตรี สุพัฒนา จารัตน์ ประจำแผนกประวัติบำเหน็จ และบำนาญ มทบ.44 ผู้แทน หก.กกร.มทบ.44  เปิดเผยว่า ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย กองทัพบก ได้กรุณาอนุมัติโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563  กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดให้ มณฑลทหารบกที่ 44 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 ดำเนินการ จัดพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ละปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ "ราษฎร์ รัฐ ช่วยภัยแล้ง"  ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00น. โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ

        พันเอกปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 กล่าว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปีนี้ มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) จำนวน 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด และ ภาคกลาง 6 จังหวัด  นั้น  วันนี้ กองทัพ ได้ กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ช่วยภัยแล้ง" และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ "ราษฎร์ รัฐ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563 พร้อมกัน ณ ที่ตั้งค่ายทหารทุกค่ายทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยแล้งต่อไป

ประสิทธิ์ ถ่ายภาพ/ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:43:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG