เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ


 ที่ บริเวณชั้น 1 อาคาร C  เจ้าหน้าที่ พยาบาล พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมปลอดเชื้อปลอดภัยใส่ใจล้างมือโดยมี รศ.นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม


 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและผู้รับบริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในโรงพยาบาล ด้วยการล้างมือ ที่ถูกต้องทุกขั้นตอนมีการแสดงบอร์ดความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยา โรคที่ติดต่อทางการสัมผัสและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ช่วยลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล “เพราะมือ.. เป็นอวัยวะที่สัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคและเป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อโรคได้โดยคาดไม่ถึง” องค์กรอนามัยโลก ให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นเป้าหมายในการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้อาการป่วยทรุดลง ใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และหากเชื้อโรครุนแรงจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ผู้ป่วยมีอันตรายถึงชีวิตสูงขึ้นอีกด้วย

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ป๊อป บูรพานิวส์/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:10:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG