เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา หลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ


     ที่  อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดโครงการพัฒนาทักษะ จิตอาสา หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดในอำเภอต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตามหลักโครงการพัฒนาทักษะจิตอาสา ซึ่งผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นกลุ่มวัยที่มีความสำคัญ ของสังคม เป็นกลุ่มที่วางแผนการดำเนินชีวิต ในรูปแบบ ที่ต่าง กัน ตามแต่ละสังคม และ ครอบครัว หากได้ความรัก ความเอาใจใส่ ก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ กลับกันหากถูกทอดทิ้ง ก็จะกลายเป็นภาระต่อสังคม และครอบครัว หากความรู้ที่สมาชิกได้รับ ในโครงการจากสมาชิก 1 ท่าน กลับไปสามารถเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอด  เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนของตน ได้ต่อถึง 5 ราย ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ สังคมผู้สูงอายุ จะมีภูมิคุ้มกัน และน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้น โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี การบรรยาย แนวคิด ต่าง ๆในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ  และ ภาคปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน 

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ป๊อป บูรพานิวส์/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:38:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG