เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อำเภอศรีราชาประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


      ที่  อาคารศรีราชาประชาคมหลังเล็ก นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยก่อนการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางพระได้นำเสนอผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา จากนั้นประธานได้แจ้งให้ผู้ปกครองท้องถิ่นทุกหมู่บ้านสำรวจสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเพื่อการบริโภคและการเกษตร และประเมินว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอหรือไม่ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างประหยัดและถูกวิธี สร้างความเข้าใจถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในการเพาะปลูกให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้หากเกิดภัยแล้งขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรม เช่น การลักขโมยเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดการซ้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:12:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG