เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลตำบลบางพระประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


ที่  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ  นายสุรพล ชลคุณากร ประธานสภาเทศบาลตำบลางพระ เป็นประธานการประชุมใน การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพระ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุม นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ได้เสนอขอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงาน อาทิ โครงการพัฒนาฐานกีฬายิงหนังสติ๊กเพื่อการท่องเที่ยว เนื่องด้วยกีฬายิงหนังสติ๊กของชาวเทศบาลตำบลบางพระ มีการเล่นสืบต่อกันมาอย่างช้านาน จนกลายเป็นกีฬาพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ทั้งนี้การเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การยิงหนังสติ๊กให้ คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชาวชุมชนบางพระต่อไป , การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเลนส์ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและทางเท้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ โดยปรับปรุงหน้าอาคารสำนักงาน เป็นคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและอำนวยประโยชน์กับประชาชนที่มาใช้บริการมากขึ้น และ ได้เสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งญัตติในที่ประชุมได้เห็นชอบ เนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วนควรได้รับการแก้ไข

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:47:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG