เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐


ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักในวัฒนธรรมอันดีงามภายในชุมชน และวัฒนธรรมของชาติ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ เข้าร่วมโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น หวงแหนในวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติของชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมพล  เข็มกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชน บ้านเพชรบูรพา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน


โจ ลำน้ำปิง / รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:50:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG