เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สภาทนายความจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการกฎหมาย น่ารู้ คู่ประชาชน ลดความขัดแย้ง และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล


  ที่เทศบาลตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการกฎหมาย น่ารู้ คู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560  โดย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ ผู้นำชุมชน ในเขตตำบลบางพระ เข้าร่วม โครงการ ครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียง  ซึ่งได้ร่วมมือกับทาง สภาทนายความจังหวัดชลบุรี มาให้ความรู้ด้าน กฎหมาย เบื้องต้น การละเมิด ลิขสิทธิ์ ทางด้านปัญญา คอมพิวเตอร์ และ กฎหมาย ที่ชาวบ้าน ควรรู้ ในชีวิตประจำวัน  วัตถุประสงค์  เนื่องจาก ปัจจุบันช่องทางการสื่อสาร มากขึ้น ทำให้กฎหมาย นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ในการใช้ชีวิตประจำวัน ประชาชนย่อมต้องดำเนินอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่ปัจจุบันสภาพสังคม มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิต ที่ต้องเปลี่ยนไป  ความเร่งรีบ การแข่งขัน กันทางด้านเศรษฐกิจ  บทบาททางสังคม แต่ประชาชนส่วนมาก ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านกฎหมาย ที่ถูกต้อง บางครั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ หรือ วีดีโอคลิป ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ขออนุญาต ก็ถือว่าเป็นความผิด ทางด้านกฎหมาย คอมพิวเตอร์  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชน ในเชิงรุก  ถือเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน จะได้ไม่ถูกเอารัด เอาเปรียบจากสังคม นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสภาทนายความจังหวัดชลบุรี  กับท้องถิ่น ให้เกิดความใกล้ชิด เป็นมิตร ยามเมื่อประชาชน ต้องไปพึงพาปัญหาด้านคดีความ


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:40:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG