เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้โอวาทและมอบใบประกาศฯ แก่เด็ก นร. ในโคงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด รุ่นที่ 1

  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1

  ที่ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ซึ่งเข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังกล่าวว่า คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ จึงให้กองการศึกษาเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เรียนรู้ศิลปะและฝึกทักษะในการพูดที่ดี ได้พัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และกำหนดไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:44:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG