เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

"PTT Group" จัดสัมมนา อบรมสื่อมวลชน จ.ระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (มีคลิป)


  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นางบุปผาพรรณ พานทอง หัวหน้าคณะทำงานด้านการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ และ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สื่อมวลชน จ.ระยอง เข้าร่วมประชุม


  คุณบุปผาพรรณ พานทอง หัวหน้าคณะทำงานด้านการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง กล่าว่า การอบรมสื่อมวลชน จ.ระยองครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 1- 2 กันยายน 2559 วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ รู้เท่าทันเทรนด์บนโลกสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าถึงและโดนใจกลุ่มเป้าหมายสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสื่อฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่ม ปตท. จ.ระยองมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะยึดมั่นในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้ จ.ระยองและสื่อมวลชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ทันกระแสการใช้สื่อที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


  ผศ.ณัฐา ฉางชูโต และ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะนำเผยสูตรลับให้ความรู้ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการอบรมสื่อมวลชน จ.ระยอง “หัวหน้าคณะทำงานด้านการสื่อความกลุ่ม ปตท. จ.ระยอง” กล่าว อย่างไรก็ตามไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปรวดเร็วขนาดไหนองค์กรต่างๆได้มีการอมรมให้ความรู้บุคลากรให้ทันสื่อ รู้จักใช้สื่ออย่างมีประสิทธภาพ และสิ่งที่ผู้ผลิตสื่อจะต้องตระหนักให้มากขึ้นในสังคมออนไลน์คือ การคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้รับสารในโลกออนไลน์ก็จะช่วยให้เกิดแรงผลักดันการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จ
นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:21:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG