เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


 ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

 จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก สท.อัมพิกา  เซียสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดฯ สุรีนาฎ  ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม การจัดโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:52:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG