เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โครงการทำหมันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี ๒๕๕๙


   ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง สนับสนุนการแก้ปัญหาโรคภัยที่เกิดจากสุนัขและแมว เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคเรื้อน โรคเห็บหมัด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนในชุมชนหรือผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั้น รวมทั้ง ต้องการควบคุมประชากรของสุนัขและแมวอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสัตว์เร่ร่อนเพิ่มมากขึ้น สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่คนในชุมชน 

  จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา ชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออก สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัด “โครงการทำหมันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี ๒๕๕๙” ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณชายห้วยของชุมชนบ้านไร่หนึ่ง 


 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ธีรวุฒิ สุวัฒนเชาว์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง หน.สุรเชษฐ์ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ท่านชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาลนครแหลมฉบัง และ คุณสมพร ศิรินุพงศ์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ-ศรีราชา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ป้องกันโรคอันตรายของสัตว์ที่อาจแพร่สู่คน ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมรักษาโรคเห็บหมัดและโรคเรื้อนในสุนัขและแมว ทั้งนี้ เปิดให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาป้องกันเห็บหมัด และ ฉีดยารักษาโรคขี้เรื้อนในสุนัขและแมว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (โดยปิดลงทะเบียนเวลา ๑๒.๐๐ น.) มีผู้นำสุนัขและแมวมารับบริการเป็นจำนวนมาก



หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:37:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG